Τοποθεσία

To χωριό βρίσκεται στην κοιλάδα του Αραχθου βό­ρεια της Αρτας, από την οποία απέχει περίπου 45 χιλιό­μετρα. Βόρεια συνορεύει με το Κεντρικό (Νησίστα Π.Ε.) και την Ανεμοράχη. Ανατολικά με Ανεμοράχη και Κάτω Αθαμάντιο (Λειψώ). Νότια με την Κ. Καλεντίνη και δυτικά με τον ποταμό Αραχθο, στην αντίπερα όχθη του οποίου είναι οι κοινότητες Ροδαυγής (Νησίστας Ν.Ε), Πιστιανών (Πιστιανών Ν.Ε.) και Κορφοβούνι (Μπρένιστα).

Έχει έκταση 21 τετραγωνικά χιλιόμετρα (21.000 στρ.) και πληθυσμό βάσει της απογραφής του 2001 198 κατοίκους. Σε παλαιότερες απογραφές έφθασε και μέχρι 614 άτομα (απογραφή 1951).

Η μετανάστευση, που μετά το 1960 έπληξε όλη την ύπαιθρο χώρα, δεν έκανε εξαίρεση για το Δίστρατο. Σήμερα ο πραγματικός πληθυσμός αποτελείται από λίγα άτομα αποκλειστικά μέσης και μεγάλης ηλικίας. Ελλείπει παντελώς ο νέος και ενεργός πληθυσμός και κανένα σχολείο δεν λειτουργεί.

Το χωριό αραιοκατοικημένο και πριν την ερήμωσή του με δυναμικούς οικισμούς. Σήμερα κάποιοι από αυτούς (Σιάντος, Σινιάγκος) παραμένουν σαν τοποθεσίες επειδή καλύφθηκαν από τα νερά της τ. Λίμνης Πουρναρίου.

Συνοικισμοί

Ο βορειότερος συνοικισμός στα σύνορα με το Κε­ντρικό και την Ανεμοράχη είναι το Τραπεζάκι. Η ονομασία του. οφείλεται σε λοφίσκο στην μέση του κά­μπου -εκεί που σήμερα το λέμε “στου ψωρίλα του Τέλη Βόβλα”- που έχει την μορφή μικρού πάγκου (μικρό τρα­πέζι – Τραπεζάκι). Περιλαμβάνει το Κάτω, το Μέσο και Πάνω Τραπεζάκι που λέγεται και Πετρωτή, εξαιτίας προφανώς της πετρώδους σύστασης του εδάφους.

Νοτιώτερα, σαν είδος χερσονήσου που μπαίνει στο ποτάμι, είναι ο συνοικισμός Σιάντος. “Σιάντο” ή “Σιαντούρι” λέμε το φτωχό χωράφι με λίγο χώμα και από κά­τω σχιστόλιθο (λεκάνι). Πιθανόν η ονομασία να οφείλε­ται στην ύπαρξη τέτοιων χωραφιών. Μετά το 1954 μετο­νομάστηκε σε “Δαφνούλα” από το όνομα κάποιας βρύσης.

 Εικόνα 1: Γρέβια και Σιάντος

 

Στον Σιάντο ανήκουν οι οικισμοί:

– Βορειότερα η Γρέβια. “Γρέβια” λέμε το κατερειπωμένο σπίτι απ’ όπου πιθανότατα η ονομασία.

– Ακόμα βορειότερα το Παλιουράκι όπου είναι τα Γιωργοκωστέϊκα. Η ονομασία προέρχεται από τον ο­μώνυμο αγκαθωτό θάμνο.

– Μεταξύ Σιάντου και Τραπεζακίου είναι οι Φυτείες. Πιθανόν από την ύπαρξη παλαιότερου φυτωρίου.

Ακόμα νοτιώτερα δίπλα στο ποτάμι και στα σύνορα με την Καλεντίνη είναι ο συνοικισμός Σινιάγκος. Σινιάγκος είναι σλάβικη λέξη και σημαίνει Πέραμα όπως έ­χει μετονομαστεί από το 1954. Η ονομασία προέρχεται πιθανόν από το ότι ήταν πέρασμα προς Μπρένιστα και Κουμζιάδες. Περιλαμβάνει τους οικισμούς Άνω και Κά­τω Πέραμα (Σινιάγκο) και Ασφακούλα, της οποίας η ο­νομασία προέρχεται από τον θάμνο Ασφάκα. Ακόμα η Γύρα του Γιώτη όπου τα Γιωτέϊκα επειδή σ’ αυτό το ση­μείο το ποτάμι κάνει στροφή. Οι οικισμοί Άνω και Κάτω Πέραμα, Γύρα και Σιάντος σήμερα έχουν καλυφθεί εντε­λώς από την Τ.Α. ΦΡ. Πουρναρίου.

Στο κέντρο του χωριού είναι ο συνοικισμός Δίστρατο ο οποίος περιλαμβάνει τους οικισμούς:

– Καρούλα, από την ομώνυμη βρύση και το δένδρο καρυδιά (Κάρυά), που είναι τα Φλωρεϊκα.

– Αγία Τριάδα. Περί την εκκλησία, όπου τα Τζαμακέϊκα, τα Παπαχρηστέϊκα, Τσαρακλέϊκα κτλ.

– Βάζες περί την Ευαγγελίστρια. Η ονομασία προ έρχεται από τα πολλά κοπάδια που ήταν παλαιότερα και τα κουδούνια τους ηχούσαν (βγάζαν ήχο, “έ­βαζαν”)

– Ράχη, όπου τα Τσουβαλέϊκα κτλ, επειδή βρίσκεται στον ψηλότερο λόφο (ράχη) του χωριού.

– Πλακανίδια, όπου τα Δοσουλέϊκα επειδή το έδαφος ήταν πετρώδες (είχε πλάκες – πλακίδια – πλακανίδια).

Ο Ανατολικότερος συνοικισμός είναι η Τζαπάδα α­πό τζομπαναραίους που υπήρχαν παλαιότερα (Τσοπανάδα – Τζαπάδα). Στο συνοικισμό ανήκει η Φέγγιζα επειδή εκεί ανέτειλε (φέγγιζε) ο ήλιος.

 

Εικόνα 2: Το Δίστρατο από τα Πλακανίδια

Απογραφές

Τα στοιχεία των απογραφών μέχρι το 1912 αναφέρονται στον Δήμο Θεοδωρίας στον οποίο υπαγόταν μέ­χρι τότε η κοινότητα Διστράτου.

 

Απογραφή        1881    5.167   κάτοικοι

Απογραφή        1889    5.091   κάτοικοι

Απογραφή        1896    6.658   κάτοικοι

Απογραφή        1907    7.513   κάτοικοι

Οι επόμενες αναφέρονται στην κοινότητα που είχε ήδη αναγνωρισθεί.

Κοινότητα ΠΙΣΤΙΑΝΩΝ Π.Ε. (ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ)

Απογραφή Πληθυσμός Συνοικισμοί Πληθυσμός
Κοινότητας Συνοικισμών
1920 676 Πιστιανά 415
Καλεντίνη 261
1928 528 Πιστιανά 528
1940 590 Πιστιανά 188
Σιάντος 99
Σινιάγκος 83
Τζαπάδα 69
Τραπεζάκι 151
1951 614 Πιστιανά 158
Σιάντος 125
Σινιάγκος 99
Τζαπάδα

Τραπεζάκι

 

92

140

 

 

Απογραφή Πληθυσμός

Κοινότητας

Συνοικισμοί Πληθυσμός

Συνοικισμών

1961 574 Δίστρατο

Δαφνούλα

Πέραμα

Τζαπάδα

Τραπεζάκι

 

128

122

101

81

140

1971 398 Δίστρατο

Δαφνούλα

Πέραμα

Τζαπάδα

Τραπεζάκι

 

110

89

61

37

101

       1981 388 Δίστρατο

Δαφνούλα

Πέραμα

Τζαπάδα

Τραπεζάκι

 

169

76

53

90

 

1991 319 Δίστρατο

Δαφνούλα

Πέραμα

Τζαπάδα

Τραπεζάκι

 

151

47

45

76

2001 176 Δίστρατο

Δαφνούλα

Πέραμα

Τζαπάδα

Τραπεζάκι

 

66

19

42

49

2011 198 Δίστρατο

Δαφνούλα

Πέραμα

Τζαπάδα

Τραπεζάκι

 

46

70

38

44

 

thesi-toy-xorioy
xartis-toy-xorioy