Γιορτή του Μύλου

Ο πολιτιστικός σύλλογος Κρυονερίου διοργάνωσε πριν μερικά χρόνια τη γιορτή του Μύλου και την επανέλαβε και φέτος στις 13-08-2018.

Με προσπάθεια του ακούραστου ενενηντάρη μυλωνά Κ. Τσιβόλα αναστυλώθηκε και λειτουργεί παραδοσιακός μύλος. Δέση στον Άραχθο, αυλάκι για τη μεταφορά του νερού, πτώση από ψηλά για το γύρισμα της φτερωτής, μυλόπετρες και αλεύρι από σιτάρι και καλαμπόκι. Δίπλα στο κτίριο του Μύλου η νεροτριβή και τα μαντάνια για τα σκουτιά και τις βελέντζες.

Η γιορτή έχει την ομορφιά της επειδή γίνεται δίπλα στον μοναδικό παραδοσιακό μύλο με τα νερά του να τρέχουν σε αυλάκια στο χώρο της.

Στη φωτογραφία ο μυλωνάς Κ. Τσιβόλας μέσα στο μύλο με την Πρόεδρο του Συλλόγου των Απανταχού Διστρατιωτών Άρτας Ε. Ντάλα που παραβρέθηκε στη γιορτή.

Ο πολιτιστικός σύλλογος Κρυονερίου διοργάνωσε πριν μερικά χρόνια τη γιορτή του Μύλου και την επανέλαβε και φέτος στις 13-08-2018.

Με προσπάθεια του ακούραστου ενενηντάρη μυλωνά Κ. Τσιβόλα αναστυλώθηκε και λειτουργεί παραδοσιακός μύλος. Δέση στον Άραχθο, αυλάκι για τη μεταφορά του νερού, πτώση από ψηλά για το γύρισμα της φτερωτής, μυλόπετρες και αλεύρι από σιτάρι και καλαμπόκι. Δίπλα στο κτίριο του Μύλου η νεροτριβή και τα μαντάνια για τα σκουτιά και τις βελέντζες.

Η γιορτή έχει την ομορφιά της επειδή γίνεται δίπλα στον μοναδικό παραδοσιακό μύλο με τα νερά του να τρέχουν σε αυλάκια στο χώρο της.

Στη φωτογραφία ο μυλωνάς Κ. Τσιβόλας μέσα στο μύλο με την Πρόεδρο του Συλλόγου των Απανταχού Διστρατιωτών Άρτας Ε. Ντάλα που παραβρέθηκε στη γιορτή.