Οι Εκλογές

Τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών στις 01/10/2017 είναι τα παρακάτω

Για το Δ.Σ.

1. ………………………………………… Ψήφοι: ……….. Εκλέγεται
2. ………………………………………… Ψήφοι: ……….. Εκλέγεται
3. ………………………………………… Ψήφοι: ……….. Αν/κό μέλος

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1. ………………………………………… Ψήφοι: ……….. Εκλέγεται
2. ………………………………………… Ψήφοι: ……….. Εκλέγεται

 

Για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία

1. ………………………………………… Ψήφοι: ……….. Εκλέγεται
2. ………………………………………… Ψήφοι: ……….. Εκλέγεται

 

Για την Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών

1. ………………………………………… Ψήφοι: ……….. Εκλέγεται
2. ………………………………………… Ψήφοι: ……….. Εκλέγεται

 

 

Το νέο Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής

Πρόεδρος : Φρόσω Ντάλα
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Γεωργάκης
Γεν. Γραμματέας : Γρηγόρης Τσουβαλάς
Ταμίας : Παρθενία Κοντού
Μέλη : Αντώνης Κοντός
  Παντελής Νάκος
  Δημήτριος Ζέρβας

Καταστατικό του Συλλόγου