Το νέο Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής

Πρόεδρος : Ευφροσύνη Ντάλα
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Γεωργάκης
Γεν. Γραμματέας : Γρηγόρης Τσουβαλάς
Ταμίας : Παρθενία Κοντού
Μέλη : Αντώνης Κοντός
  Παντελής Νάκος
  Δημήτριος Ζέρβας

 

 

Οι Εκλογές

Τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών στις 01/10/2017 είναι τα παρακάτω

Για το Δ.Σ.

1. Γεωργάκης Δημήτριος Ψήφοι: 41 Εκλέγεται
2. Ντάλα Ευφροσύνη Ψήφοι: 40 Εκλέγεται
3. Τσουβάλας Γρηγόρης Ψήφοι: 38 Εκλέγεται
4. Κοντού Παρθενία Ψήφοι: 37 Εκλέγεται
5. Κοντός Αντώνης Ψήφοι: 21 Εκλέγεται
6. Νάκος Παντελής Ψήφοι: 20 Εκλέγεται
7. Ζέρβας Δημήτρης Ψήφοι: 15 Εκλέγεται

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Ζέρβας Ιωάννης Ψήφοι: 19 Εκλέγεται
2. Σαφαρίκας Δημήτριος Ψήφοι: 15 Εκλέγεται
3. Κοντός Νικόλαος Ψήφοι: 14 Εκλέγεται

 

Για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία

1. Κοντός Αντώνης Ψήφοι: 19 Εκλέγεται
2. Νάκος Παντελής Ψήφοι: 16 Εκλέγεται
3. Σφήκας Δημήτριος Ψήφοι: 13 Εκλέγεται

 

Για την Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών

1. Τσουβάλας Γρηγόριος Ψήφοι: 38 Εκλέγεται
2. Κοντός Αντώνης Ψήφοι: 16 Εκλέγεται
3. Ζέρβας Δημήτριος Ψήφοι: 13 Εκλέγεται

 

Για την Ένωση Συλ/γων Δήμου Αθαμανίας

1. Τσουβάλας Γρηγόριος Ψήφοι: 27 Εκλέγεται
2. Σφήκας Δημήτριος Ψήφοι: 13 Εκλέγεται

Καταστατικό του Συλλόγου

Δείτε το καταστατικό του Συλλόγου ΕΔΩ.